Obres executades

Xarxes d’abastament

 • Muntatge de 3500mts de canonada de fosa dúctil DN500 entre els municipis de Tordera i Blanes
 • Muntatge de canonada de fosa dúctil DN500 a la comarca d’Osona
 • Muntatge de 6000mts de canonada de polietilè per la renovació de la xarxa d’aigua dels municipis de Vilajuïga i Pau
 • Renovació de la xarxa d’aigua del municipi de Vilanova de Sau.
 • Abastament d’aigua potable a la població d’Olost
 • Portada d’aigua des del nou pou de captació fins a la planta de tractament d’aigua municipal a la població de Massanes
 • Portada d’aigua i equips mecànics per l’abastament a la població de Fogars de la Selva

Instal·lacions i manteniments

 • Manteniment preventiu i correctiu de les estacions de bombament d’aigües residuals de la xarxa municipal d’aparcaments de Barcelona
 • Servei de manteniment i control de la xarxa d’abastament i distribució d’aigua potable al municipi d’Olost
 • Servei de manteniment i control de la xarxa d’abastament i distribució d’aigua potable al municipi de Fogars de la Selva
 • Manteniment mecànic de diferents captacions i bombaments a Vic
 • Instal·lació i manteniment dels pous de bombament de control freatic durant les obres d’execució del túnel de Can Túnis (Barcelona)
 • Instal·lació i manteniment dels equips de bombament de fangs durant les obres d’execució del túnel de l’AVE a l’Hospitalet de Llobregat

Obres hidrauliques

 • Estació de bombament amb 5 bombes multicel·lulars verticals de 75CV i de 150m³/h a 90mca cadascuna a St. Vicenç dels Horts
 • Estació d’elevació d’aigua potable a St. Marti de Centelles amb dues bombes submergibles de 35CV i de 15m³/h a 40Bar cadascuna
 • Estació de bombament amb els equips hidràulics, elèctrics i caldereria per la nova ETAP del nucli urbà de Tordera
 • Estacions de bombament d’aigua potable per l’ampliació de les instal·lacions d’una fàbrica al T.M d’Amer
 • Millora de la instal·lació i equipaments de la depuradora d’una fàbrica al T.M de Cervià de Ter
 • Instal·lació de diferents equips de bombament d’aigua potable i residual, tractament, depuració i reaprofitaments d’aigues durant les obres d’execució del túnel del Perthus
 • Creuament del riu Tordera amb canonada PEØ250 aportant les bombes d’esgotament i mitjans necessaris per l’esgotament i control freatic del riu
 • Modificació de les impulsions d’aigua de la ETAP de Torrent a la població de Cremany i canonada de transport FD DN500
 • Estació de bombament amb els equips hidràulics, elèctrics, caldereria i cloració a diferents dipòsits de St. Fost de Campsentelles
 • Serveis generals per la nova Ciutat Esportiva de Blanes (estació d’evacuació d’aigües residuals, grup de pressió d’aigua potable – serveis i grup de pressió pel rec dels dos camps de futbol.