Serveis

serviciosHidràulica Catalana centra la seva activitat principal en la instal·lació, transformació, reparació i manteniment d’instal·lacions hidràuliques intentant ser un referent com a empresa innovadora en el sector del manteniment industrial per donar solucions i serveis adaptats a les necessitats del client

Adoptem una millora continua en els nostres processos i portem a terme una optimització constant de la gestió dels recursos que, gràcies a la flexibilitat de la nostra estructura, als equips de treballs formats i a la gran varietat de proveïdors ens ha portat a poder donar solucions òptimes podent escollir la més idònia en cada situació.

La nostra activitat es centra en els següents camps d’actuació:

Industria
• Subministrament de tot tipus de bombes per aigua neta, residual i de procés
• Taller de reparació i manteniment (bombes, motors, reductors, agitadors, soplants)
• SAT i venda de recanvis
• Recobriments i tractaments especials
• Treballs de caldereria en inox / ferro galvanitzat
• Banc de proves per bombes

 Manteniments i Serveis
• Manteniment, reparació i conservació d’instal·lacions
• Reparació de diferents equips electro-mecànics
• Treballs en diferents instal·lacions (EBAR, ETAP, EBAP, ITAM)
• Servei d’avaries

Obra Publica
• Muntatges de canonades de polietilè i fosa dúctil per xarxes d’abastament d’aigua.
• Instal·lacions hidràuliques integrals (grups de pressió, pous de captació,…)
• Recs per a camps de futbol.
• Lloguer de bombes i instal·lació pel control de nivells freatics.
• Bombes submergibles per treballs de dragat de sorres.